Menu

Privacy statement MM-trading

Melz essentials is onderdeel van MM-Trading

Inleiding

MM-trading neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met melaine@mm-trading.nu.

Wie is MM-trading?

MM-trading is de eenmanszaak MM-Trading, kantoorhoudende te (1432 PA) Aalsmeer aan Karperstraat 78, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34240735.

MM-trading is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door MM-trading de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt MM-trading jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MM-trading persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MM-trading voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MM-trading worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Bestellingnummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  
Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
  

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

MM-trading heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MM-trading over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij MM-trading. Je kunt verzoeken dat MM-trading je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om MM-trading te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MM-trading of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van MM-trading te verkrijgen. MM-trading zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MM-trading je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MM-trading

Een verzoek kan verstuurd worden naar melaine@mm-trading.nu. MM-trading zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MM-trading een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MM-trading je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat MM-trading verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MM-trading je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar melaine@mm-trading.nu. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MM-trading jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar melaine@mm-trading.nu. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.